Stiftelsen for utleigebustader i Bø kommune

Stiftelsen for utleigebustader i Bø kommune har som formål å eie «utleieboliger til dekning av spesielle boligbehov». Stiftelsen er underlagt stiftelsesloven og drives som en helt fristilt virksomhet, men samarbeider tett med Bø kommune. For tiden har Stiftelsen i overkant av 40 boenheter som leies ut. Stiftelsen har god økonomi og alt overskudd pløyes tilbake i virksomheten.
Stiftelsen ledes av et profesjonelt styre. Den daglige driften utøves av Bø Kommunale Eigedomsselskap AS. Nedenfor kan du lese kort om de boligene Stiftelsen for tiden eier.

Lektorvegen

I Lektorvegen har vi 18 leiligheter. Leilighetene ligger tett ved kommunens sykehjem, men er selvstendige boenheter der beboerne selv har ansvaret for egen leilighet. Leilighetene er fortrinnsvis bebodd av eldre som ønsker en sentral og lettstelt leilighet i sentrum.

Seljordvegen

I Seljordvegen har vi noen boliger for de som ønsker å bo litt på utsiden av sentrum, men allikevel nær nok til at man kan sykle eller gå inn for å handle. Det er busstopp rett på utsiden av leilighetene. Fire av de seks boenhetene er relativt nybygd, mens to er nyoppussede leiligheter i et litt eldre hus.

Solbakken

Solbakken er et bokollektiv for personer med til dels sterk funksjonshemning. Her jobbes og leves det 24 timer i døgnet i et boligkompleks som er spesialtilpasset formålet.

Hågolia

I Hågolia har vi fine og sentrale leiligheter. Det er kommunen som tildeler plass i leilighetene, mens Stiftelsen vedlikeholder og drifter bygget. Leilighetene passer for alle og ligger med fin utsikt over Bø sentrum.

Gvarvvegen

I Gvarvvegen har vi et hus med to leiligheter. Disse brukes primært til bosetting av flyktninger.

Gamlevegen

I Gamlevegen har vi et fint eldre hus som passer ypperlig til en noe større familie. Denne brukes nettopp til dette formålet.