Bø Kommunale Eigedomsselskap AS

Selskapet er eid av Bø kommune, og skal forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom for kommunen og dens innbyggere.

Litt om selskapet

Bø kommunale Eigedomsselskap AS fikk sitt navn i 2010 og var en videreføring av Bø Næringsselskap AS. Hoveformålet til selskapet er kjøp, salg, drift og oppføring av fast eiendom.

Selskapet har leieinntekter på ca. kr 10 millioner årlig og driver med overskudd.

Styringssignalet fra kommunen til selskapet er at “Bø Kommunale Eigedomsselskap skal være kommunen sitt selskap for forvaltning av eiendommer og bygg og for strategisk utvikling på området. Primæroppgaven skal være kontor og næringsbygg. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipp.”

Selskapet har en daglig leder og vaktmester i full stilling, samt et profesjonelt styre på fem personer.

Bø Kommunale Eigedomsselskap forvalter, drifter og vedlikeholder også boligene til Stiftelsen for utleigebustader i Bø kommune.