Ledige lokaler

I Gvarvvegen 56

I Gvarvvegen 56 («Napastaa») har vi til leie større råbygg. (Den gamle Kroa, som er revet innvendig). Ca 800-1000 kvm. Bygget er i lite funksjonell stand i dag, men kan både bygges om til kontorer og produksjonsvirksomhet. Kan pr i dag brukes til enklere lagerhold, som for eks større maskiner e.a.