Bekkevoll

Bekkevoll, eller Gullbringvegen 20 som er den offisielle adressen, er bygget hvor Teknisk Eining i Bø kommune holder til. Men også Bø Kommunale Eigedomsselskap og en del andre mindre leietagere har sitt kontor her. Bygget er den gamle «eggsentralen i Bø» som senere ble bygget om til kontorbygg. Bygget har et klart 70-talls preg innvendig, men har sin absolutte sjarm og er et svært godt bygg å jobbe i. Bygget er planlagt ombygget i nær fremtid for å tilfredsstille alle krav til universell utforming, men man vil forsøke å beholde mye av den stilen som bygget har.